deserve, 以移动为中心,数字化优先,API 驱动。

deserve

以移动为中心,数字化优先,API 驱动。

www.deserve.com

deserve 简介

Deserve 以移动为中心,数字化优先,API 驱动。2020 年,VISA 选择 Deserve 作为其金融科技快速通道计划的合作伙伴,支持数字支付创新,此后 Deserve 与加密金融服务提供商 BlockFi 合作推出 VISA 信用卡,允许客户以比特币的形式获得利息。