Tamago Finance, 简化保证金交易与投资的去中心化协议。

Tamago Finance

简化保证金交易与投资的去中心化协议。

tamago.finance

Tamago Finance 简介

Tamago Finance 是一种合成资产发行协议,简化保证金交易与投资的去中心化协议,能够在维持抵押品头寸时,降低被清算的风险。他们正在开发协议以创建代表股票、商品、贵金属或数字资产价值的合成代币。