Polkadot Defi Alliance, 波卡 DeFi 聯盟。

Polkadot Defi Alliance

波卡 DeFi 聯盟。

www.polkadotdefialliance.com

Polkadot Defi Alliance 簡介

Polkadot Defi Alliance 波卡 DeFi 聯盟,是行業領先的項目、前沿開發團隊的集合地,以推動波卡生態與整個加密貨幣行業的發展。他們鼓勵合作,支持新的 DeFi 項目開發,以及與現有 DeFi 的整合。

Polkadot Defi Alliance 團隊成員